skip to Main Content
info@gyoztesek.hu

Egyesületünk fő céljául a daganatos betegségüket legyőzött, magyar gyógyult gyermekek támogatását, valamint a jelenleg is betegségükkel küzdő társaik segítését tűztük ki. Fő céljaink között szerepel az első magyarországi Győztesek Napjának megrendezése, valamint további hazai sportrendezvények, kulturális, játékos vetélkedők szervezése, összekapcsolva a résztvevő gyerekek versenyidőszakon kívüli támogatásával – a gyerekek összefogásával, közösségi életük szervezésével.

Egyesületünk a tevékenységével elért előnyöket közérdekű céljainak megvalósítására kívánja fordítani – ezek közül pár fontosabbat kiemelve:

  • Fizikai felkészítés, szellemi fejlesztés
  • Csapathoz tartozás és összetartozás érzésének kialakítása
  • Versenyszellem és csapatmunka kompetenciák fejlesztése
  • Visszaintegrálódás elősegítése
  • Szemléletformáló szerep betöltése (tolerancia, segítőkészség, egyenlő bánásmód elősegítése egészséges és gyógyult gyerekek között)
  • Példamutatás és célorientáció a gyógyuló gyerekek részére
  • Anyagi támogatások gyűjtése rendezvényeink finanszírozására, valamint a jelenleg is betegségükkel küzdő gyermekek gyógyulásának elősegítésére

Célunk egy olyan szervezet működtetése, amely a játékok, a sport és a versenyek segítségével lehetővé teszi a daganatos betegségekből felgyógyult gyerekek számára a fizikai és szellemi fejlődést, a visszaintegrálódást, valamint megmutatja nekik az összefogás erejét, azt, hogy hogyan tudják céljaikat másokkal együttműködve, csapatszellemben gondolkodva elérni.

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet az integráció kérdésére, példát mutatva az egészséges gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy a segítőkészség, az összefogás és a tolerancia mikre képesek közösen. Szeretnénk lehetőséget biztosítani és megmutatni, hogy a gyógyult gyerekek nem különböznek egészséges társaiktól, bizonyos területeken támogatásra szorulhatnak, ugyanakkor az ő tapasztalatuk, energiájuk és akadályt nem ismerő küzdeni akarásuk példaként szolgálhat egészséges társaik számára is.

Célunk továbbá, hogy Egyesületünk a jelenleg gyógyuló, beteg gyermekek részére példát állítson és elérendő célként szolgáljon. Feladataink között szerepel különböző támogatások, források gyűjtése a már gyógyult gyermekek közreműködésével szervezett rendezvényeken keresztül. Ezen források segítségével a beteg gyermekek gyógyulását, gyógyíttatását szeretnénk elősegíteni, egyidejűleg tudatosítva a gyógyult gyermekekben, hogy ők is tehetnek beteg társaikért. 

Célkitűzéseink:

1. Hazai sportprogramok szervezése:

A rendszeres fizikális felkészítések mellett fontos, hogy a gyermekek itthon is átélhessék a versenyzéssel járó örömöket, testben és lélekben is felkészülhessenek a moszkvai kihívásokra. Ezt szem előtt tartva kívánunk az ország több pontján is játékos versenyeket, sportrendezvényeket szervezni együttműködve az Egyesületünket támogató sportklubokkal.

2. Adománygyűjtő rendezvények, kampányok szervezése, támogatók toborzása:

A szervezett rendezvények, sportesemények egyúttal kiváló alkalmat nyújtanak adományok gyűjtésére is, melyből a beteg gyermekek gyógyulásának elősegítését, illetve az Egyesület céljainak megvalósítását kívánjuk támogatni.

Egyesületi struktúránk állandó szponzorációs kapcsolatok kialakítására is alkalmas, így szponzoraink lehetőséget kapnak rendezvényeinken való személyes részvételre, céges marketing anyagok kihelyezésére, valamint média felületeinken való megjelenésre.

Az anyagi támogatók mellett fontosnak tartjuk olyan önkéntesek toborzását is, akik személyes közreműködésükkel segítik Egyesületünk munkáját (rendezvényeinken a gyermekek kísérésével, szervezési munkák ellátásával, edzések tartásával, adománygyűjtő kampányok szervezésével, stb.).

3. Tagjaink részére kedvezmények biztosítása:

Mind a gyógyult gyermekek, mind a segítők részére szeretnénk elérni, hogy a tagság számos kedvezményt, előnyt biztosítson, ezzel is meghálálva nekik az Egyesületünkbe vetett hitüket és önzetlen munkájukat. A folyamatosan növekvő taglétszám a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körének folyamatos bővülését teszi lehetővé, mely párhuzamosan segít közelebb hozni egymáshoz a szponzort a támogatottal (pl.: kedvezményes belépők, sportolási lehetőségek, vásárlási vagy utazási kedvezmények, stb.).

Amennyiben a fentiek alapján Egyesületünk tevékenysége felkeltette érdeklődésed és úgy érzed kész is vagy tenni közös céljaink megvalósításáért, keress meg minket bátran! Egyesületünkről és programjainkról mindig aktuális információt találsz Facebook oldalunkon és jelen vagyunk az Instagramon is!

Várunk Téged is a Győztesek Egyesületének csapatában!

Back To Top